Informace o stravování

Vedoucí školní jídelny:  Emilie Pecinová

Kuchařka:                         Libuše Henslová

Pomocná kuchařka:        Emilie Pecinová

Cena za stravování:

  • celodenní  stravování dětí 3-6 let                              36,-Kč

(v  této ceně jsou zahrnuty:  přesnídávka  9,- Kč  + oběd  18,- Kč + svačina  9 ,- Kč)

  • celodenní  stravování dětí s odkladem 6-7 let       38,-Kč

(v  této ceně jsou zahrnuty:   přesnídávka  9,- Kč  + oběd  20,- Kč + svačina  9 ,- Kč)

Výši finančního normativu stanovuje ředitelka a vedoucí stravování, která je zodpovědná za plnění spotřebního koše.

Výše měsíční zálohy stravného splatné nejpozději k 20. daného měsíce: 700 Kč

Číslo účtu: 86 – 1162240247/0100

Odhlášky stravy

Povinností rodičů je děti včas a bez zbytečného odkladu odhlásit ze stravování v případě nemoci nebo jiného důvodu. Při odhlášení uvádějte vždy důvod a délku jejich nepřítomnosti .

Možnosti odhlašování :

  • osobně ve školce den předem , nebo první den nemoci nejpozději do 7:3o hod.
  • telefonicky na čísle 516 474 572 den předem nebo první den nemoci nejpozději do 7:30 hod.
  • e-mailem, mstrebetin.odhlasky@seznam.cz, den předem nebo první den nemoci nejpozději do 7:00 hod.

První den nepřítomnosti (pokud jste neměli možnost se včas odhlásit) si můžete oběd vyzvednout do vlastních přinesených nádob  od 11:15 hod. do 11:00 hod.  v kuchyni MŠ. K obědu  není možno z hygienických důvodů vydávat svačiny. Druhý a každý další den když se do 7:3o hod. nedostavíte, nezavoláte nebo nedáte jinak vědět, že dítě nebude do mateřské školy chodit, Vám bude počítána plná cena stravného až do doby řádné omluvy .

Doba vydávání stravy

Ranní svačina:            od 09:00 hod. do 09:20 hod.

Oběd:                              od 11:30 hod. do 12:30 hod.

Odpolední svačina:   od 13:45 hod. do 14:15 hod.

Odhlášky stravy:        mstrebetin.odhlasky@seznam.cz

Telefon:                         516 474 572  

Provozní řád školní jídelny a organizace školniho stravování

Sanitační řád školní kuchyně