SCHŮZKA S RODIČI

se po zvážení všech okolností

NEKONÁ.

Všechny informace z plánované schůzky naleznete na nástěnce v MŠ a zde:

 • Rozdělení dětí do tříd

Třídy jsou smíšené (heterogenní) pro děti ve věku od 2 do 7 let (OŠD). Mají svá jména – Sluníčka a Berušky.

Počty dětí ve třídách: Sluníčka – 26 dětí , Berušky – 26 dětí

Děti se učí dodržovat PRAVIDLA TŘÍDY, viz třídy a ŠVP.

 • Zaměstnanci MŠ

Paní učitelky:

Lenka Gernešová, Lenka Nováková (ředitelka) – Sluníčka Veronika Novotná – školní asistentka – Sluníčka

Hana Veselá, Bc. Pavlína Jašková, DiS. –Berušky Hana Hebelková – asistentka pedagoga – Berušky

Provozní zaměstnanci:

Kuchařka – Libuše Henslová VŠJ (vedoucí školní jídelny) + pomocná kuchařka – Emilie Pecinová

Školnice – Ilona Jančová

 • Docházka a omlouvání dětí

Omlouvat děti lze 3 způsoby:

 1. osobně – nejpozději do 7.30 hod
 2. telefonicky – 516 474 572 – nejpozději do 7.30 hod
 3. emailem – mstrebetin.odhlasky@seznam.cz nejpozději do 7.00 hod.

Předškolní děti se musí OMLOUVAT PÍSEMNĚ do Omluvného listu dítěte, který bude k dispozici v jednotlivých třídách.

Při příchodu do MŠ dítě předávejte paní učitelce ve dveřích třídy (DO TŘÍDY SE NESMÍ VSTUPOVAT) NEJPOZDĚJI do 8.00 hod.

 • Platby v MŠ

ÚPLATA (školné) 600 Kč/ dítě/ měsíc

STRAVNÉ (záloha)700 Kč/ dítě/ měsíc

Uhrazení plateb formou TRVALÉHO PŘÍKAZU buď každou platbu zvlášť, nebo obě dohromady na účet MŠ (86-1162240247/0100) označený jménem dítěte a druhem platby (úplata, stravné). Trvalé příkazy si zřizujte vždy na období od září do června daného školního roku.

Předškoláci (děti, které dosáhnou ve školním roce 2020/2021 věku 6 let) a děti s odkladem školní docházky (OŠD) ÚPLATU NEPLATÍ.

Viz Vnitřní předpis o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte (nástěnka, www stránky).

 • Nadstandartní aktivity v MŠ

– budou probíhat s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci

 • Angličtina s Monikou
 • pod vedením paní učitelky Moniky Wrübel, soukromá učitelka
 • pro děti ve věku od 3 do 7 let
 • zahájení pravděpodobně ve čtvrtek 1. 10. 2020, od 13.00 do 13.45 hod., pak vždy ve čtvrtek
 • cena: á 1000 Kč/pololetí
 • Kurz se otevře při minimálním počtu 5 dětí.
 • Plavecký výcvik dětí
 • pod vedením zkušených instruktorů v Plavecké škole v krytém bazénu v Boskovicích
 • vhodné pro děti, které se nebojí vody a jsou co nejvíce samostatné v sebeobsluze (převlékání)
 • termín zahájení kurzu: únor nebo březen 2021
 • ceny: budou upřesněny
 • ESS – edukativně stimulační skupiny pro děti a rodiče
 • určeno předškolákům pro přípravu na vstup do ZŠ – v tomto školním roce bude určeno jen těm dětem, které tuto přípravu potřebují před nástupem do ZŠ
 • schůzka s rodiči předškoláků a beseda na téma školní zralosti proběhne v listopadu 2020 s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci
 • pokud už nyní uvažujete o OŠD u svého dítěte, určitě se do ESS nepřihlašujte
 • Logopedická péče v MŠ
 • prosíme rodiče, aby nám hlásili, kdo navštěvuje logopedickou poradnu a jak dlouho –  kdo z dětí, především předškoláků, má problém s výslovností, měl by logopedickou poradnu navštívit – důležitá je správná výslovnost před vstupem do ZŠ Speciální pedagožka – logopedka z Boskovic (Mgr. Regina Müllerová) – dojíždí k nám do MŠ 1 x týdně, od 9.00 hod., každému dítěti se věnuje přibližně  ½ hod., cena je 100 Kč za ½ hod.
 • logopedická péče bude zahájeno, pokud bude zájem ze strany rodičů (budeme zjišťovat)
 • zájemci se mohou se svými dětmi zúčastnit logopedických cvičení v MŠ – seznámení s technikou, motivací, domluva s logopedkou    

Zájemci o některou z aktivit se zapíší do přiložených seznamů do pátku 11. 9. 2020.

 • Plánované akce

(viz – Kalendář akcí na školní rok 2020/2021) – termíny a případně další akce budou průběžně doplňovány a upřesňovány podle aktuální epidemiologické situace)

Pro děti a rodiče:

 • Jarní tvoření + ochutnávka z naší kuchyně ???
 • Brigády na školní zahradě ???
 • Vánoční vystoupení a tvoření ???
 • ESS ???
 • Rozloučení s předškoláky ???
 • Oslava Dne Země ???

Pro rodiče:

 • Beseda o školní zralosti dětí (listopad 2020) ???
 • Schůzky s rodiči (listopad 2020, červen 2021) ???
 • Konzultační hodiny (listopad 2020, březen 2021) ???
 • ESS ???

Pro děti:

 • Divadelní představení v MŠ
 • Mikulášská nadílka
 • Pečení v MŠ
 • Výchovně vzdělávací výlety – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)
 • Školní výlety – Rudka – jeskyně Blanických rytířů
 • Spolupráce s místními organizacemi (MŠ, ZŠ, ZUŠ, myslivci, hasiči) ???
 • Karneval
 • Zábavné a sportovní dny (dopravní hřiště, skákací hrad, lukostřelba, rozloučení)
 • Spolupráce s Městskou policií (září 2020, duben 2021)

Vysvětlivky: ??? – dle aktuální epidemiologické situace

Akce školy

Na PROSKLENÝCH dveřích na chodbě (cedule AKTUÁLNĚ) a na našich internetových stránkách (www.msletovice-trebetinska.cz) budou informace o všech našich akcích

– proto si je pozorně čtěte!!!

Vybírat budeme na akce školy (divadla, autobusy) na pololetí (září, únor) – 500,- Kč. (2x ročně bude provedeno vyúčtování, vracet přeplatky budeme na konci školního roku).

Vybírat budeme do pátku 18. 9. 2020.

 • Organizační záležitosti

a) Změny týkající se rodiny – AKTUALIZACE:

– bydliště, telefonní čísla, emailové adresy apod. HLASTE VŽDY HNED UČITELKÁM VE TŘÍDÁCH (zapisují se do evidenčních listů dítěte – tzv. školní matrika).

b) Zmocnění k odvádění dítěte z MŠ

děti z MŠ by měla vyzvedávat osoba starší 18 -ti let – rodiče, rodinný příslušník osoba pověřená v evidenčním listu dítěte

– pokud je osoba mladší 18 let, vyzvedávat dítě může, ale musíte vyplnit Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou, které si vyzvednete v jednotlivých třídách (jste zodpovědní za své rozhodnutí – samy musíte posoudit, zda je tato osoba způsobilá k vyzvedávání vašeho dítěte z MŠ)

c) Praní povlečení

            Ručníky pereme v MŠ. Povlečení perou rodiče doma.

Povlečení dostanete každý 3 -4 týden na místo dítěte v šatně v bavlněné tašce označené značkou dítěte. Tašku vyperete zároveň s povlečením a v ní zase vyprané povlečení donesete do MŠ nejpozději do 14 dnů. O vše se v MŠ stará paní školnice Ilona Jančová. Nyní Vás poprosíme o vyprání povlečení, které máme od konce školního roku.

Během tohoto školního roku, bychom rádi začali prát v MŠ i povlečení. Budeme vás včas informovat.

Pro děti na utírání rukou v umývárně druhé třídy budou sloužit pouze papírové ručníky – hygiena.

d) Pyžamka

pyžamo mají všechny děti – když donesete do MŠ pyžamko, nechte je ve třídě – podepsané!!! – dejte dětem do ložnice hřebínek – především holčičkám s delšími vlásky – špinavá pyžamka budeme dětem dávat na vyprání, až když si donesou do MŠ čisté pyžamo (1 x za týden až 14 dní – dle  potřeby) – pyžamka si noste na výměnu individuálně dle vlastního uvážení

Nedávejte dětem do MŠ hračky, pouze PLYŠÁKA do postýlky u nových dětí, kterého si v ní děti nechají, neodnáší si ho každý den domů – medvídkové pravidlo.

e) Scházení a rozcházení dětí

Prosíme všechny rodiče, aby do MŠ přivedli ráno své dítě do 8.00 hod.

Zákonní zástupci musí předávat dítě učitelce osobně ve dveřích třídy z důvodu bezpečnosti a přebírání zodpovědnosti za dítě.

Předškolní děti musí být v MŠ od 8.00 do 12.00 hod., MŠ je pro ně povinná + písemné omlouvání.

scházení ráno – od 6.30 hod. (kdy se MŠ otevírá) do 7.30 hod. ve třídě Sluníček – pak Berušky odchází do své třídy

– rozcházení po obědě – od 12.00 do 12.15 hod. (Sluníčka) – od 12.30 do 12.45 hod. (Berušky)

– rozcházení odpoledne – odpolední svačina od 13.45 do 14.20 hod.

– do 15.30 hod. jsou děti většinou ve svých třídách – od 15.30 do 16.00 hod. jsou ve třídě  Sluníček

Své děti si vyzvedávejte tak, abyste měli čas na převlékání.

Upozorňujeme, že v 16.00 hod. se MŠ uzavírá.

Pokud budou všechny děti odpoledne ve třídě Sluníček, vyvěsíme na dveře ceduli.

Žádáme rodiče, aby za sebou vždy zavírali vchodové dveře! (bezpečnost dětí)

f) Organizace školního roku 2020/2021 podle MŠMT (viz Dokumenty) a státní svátky:

*Státní svátky – *MŠ UZAVŘENA: *28. září 2020 – pondělí      *28. říjen 2020 – středa              *17. listopad 2020 – úterý      *1. leden 2021 – pátek *2. duben a 5. duben 2021 – velikonoce – pátek a pondělí  1. květen 2021 – sobota 8. květen 2021 – sobota *5. a 6. července 2021 – pondělí, úterý

 8. Spolupráce rodičů s MŠ

– konzultační hodiny – opravy hraček v MŠ – darování papírů na kreslení pro děti – sponzorské dary – brigády na školní zahradě

9. Školní dokumentace

– k nahlédnutí, přečtení k dispozici na chodbě MŠ – nástěnka a na www stránkách MŠ:  (Školní řád, Provozní řád, Školní vzdělávací program, Směrnice školního stravování,  Směrnice o výši úplaty za předškolní vzdělávání aj.)

Rodiče svým podpisem stvrzují, že s danými právy a povinnostmi souhlasí – podepište se na přiložených formulářích v MŠ.

10. Zapojení MŠ do projektů

a) Projekt „Šablony pro MŠ – II.“ – spolufinancován Evropskou unií – pracovní pozice školní asistentka, finanční prostředky na vzdělávání pedagogů, na projektové dny v i mimo MŠ (vzdělávací akce pro děti), od května 2021 by měl následovat projekt „Šablony pro MŠ – III.“

b) Program „Skutečně zdravá školka“ – besedy pro rodiče, zdravé stravování v MŠ

11. Stravování

Informace o stravování v MŠ (provozní řád, jídelní lístek, ceny stravného, recepty) najdete na nástěnce a na www MŠ – Informace o stravování.

Školní stravování bude v tomto školním roce zabezpečeno v běžné podobě za zvýšených hygienických podmínek a s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

– pokud odchází děti z MŠ po obědě, hradíte pouze dopolední svačinu a oběd dle aktuálních cen

– diety nevaříme, ale jsme schopni a ochotni se domluvit na stravování z důvodu zdravotních omezení a alergií dítěte (potvrzení od lékaře)

– jídelníček – na nástěnce v MŠ, na webových stránkách MŠ, obrázkové jídelníčky pro děti ve třídě Sluníček a v jídelně

– odhlašování stravy (omlouvání dítěte) – informace máte na přihlášce ke stravování, na nástěnce a webových stránkách MŠ)

– jídelníček sestavujeme se podle spotřebního koše a zásad zdravé výživy 

V Letovicích dne 28. 8. 2020.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuálně. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.