Projekty MŠ

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

MŠ Letovice, Třebětínská 63

Plakát_publicita

 


Podpora EVVO a vybudování přírodní zahrady při MŠ
Letovice, Třebětínská

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 837 196,- Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 499 973,- Kč
Výše příspěvku žadatele: 337 223,- Kč

Publicita


Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

MŠ Letovice, Třebětínská 22

MŠ Letovice, Třebětínská 22


Zapojení do projektu Skutečně zdravá škola

http://www.skutecnezdravaskola.cz/