Dokumenty

PROVOZ MŠ 

Podmínky provozu mateřské školy vzhledem ke covid-19

PRAVIDLA ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ

Schůzka s rodiči – 2. 9. 2020

Pravidla vstupu do budovy a používání zvonků

Organizace_školniho_roku_2020 – 2021


ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Individuální vzdělávání – čestné prohlášení zákonného zástupce

Informace k oznámení zahájení individuálního vzdělávání

OZV 1 2017

ŠKOLSKÝ OBVOD MATEŘSKÉ ŠKOLY LETOVICE

Co by děti měly zvládnout, co s sebou do MŠ


GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace a záznamy o zpracováni OÚ


PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ 

Provozní řád MŠ Třebětínská, aktualizace od 1. 9. 2020

Školní řád MATEŘSKÉ ŠKOLY – od 1. 9. 2020

Dodatek Školního řádu mateřské školy, k 1. 10. 2020

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Směrnice o výši úplaty za předškolní vzdělávání, školní rok 2020-2021

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ 

ŠVP od 1. 9. 2020


INKLUZE

Pověřený konzultant pro komunikaci se SPC


ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani

Obecně závazná vyhláška Města Letovice č. 6-2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Letovice


PROJEKTY

Publicita – Podpora EVVO a vybudování přírodní zahrady při MŠ Letovice, Třebětínská


VÝROČNÍ ZPRÁVY 

VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2014


ROZPOČET MŠ 

Schválený plán nákladů a výnosů MŠ Letovice, Třebětínská z rozpočtu zrřzovatele – 2019 + čerpání za rok 2018

Schválený střednědobý výhled MŠ Letovice, Třebětínská, 2020-2021+ návrh 2022+2023.xlsnovy

Návrh finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, 2022+2023