16. 9. 2015 – FOTO – Olympiáda mateřských škol

Sportovním výkřikem ZDAR, ZDAR, ZDAR jsme ve středu slavnostně zakončili 7. olympijské hry letovických mateřských škol, které se díky ochotě pana ředitele Miloše Randuly konaly na sportovním hřišti ZŠ Letovice a byly pořádány mateřskou školou Třebětínská u příležitosti 70. výročí otevření MŠ. Před vlajku se třemi barevnými kruhy, symbolizujícími sounáležitost všech tří mateřských škol, nastoupilo ke sportovnímu zápolení asi 180 dětí se svými učitelkami. Průvodního slova se ujala hlavní organizátorka akce paní učitelka Lenka Gernešová, které chceme touto cestou moc poděkovat za skvělou a bezchybnou organizaci a také panu Jiřímu Gernešovi za ozvučení celé akce. Děti přišel pozdravit také pan starosta Vladimír Stejskal, který popřál dětem hodně zdaru a štěstí při plnění disciplín a připomenul také nejdůležitější zásadu všech olympijských her, hru fair-play. Panu starostovi děkujeme také za zajištění pitného režimu pro všechny sportovce. Potom už mohla paní ředitelka pořádající MŠ Lenka Nováková celé sportovní hry zahájit. Děti byly rozděleny do družstev podle tříd a prošly si postupně všechna stanoviště. Na každém stanovišti jsme měli velice schopné a šikovné pomocníky z 9. třídy ZŠ. Děti si vyzkoušely závody v běhu, jízdě na koloběžce, chůzi na chůdách, trojskoku a mnohé další. Na závěr byli vybráni zástupci z každé třídy a ti se utkali ve třech soutěžních disciplínách, a to štafetovém běhu, skoku v pytli a jízdě na koloběžce. Celkovými vítězi se staly děti z MŠ Komenského třídy Motýlků. Při slavnostním vyhlášení dostaly děti z rukou pana starosty a paní ředitelky Lenky Novákové putovní pohár olympijských her mateřských škol a všichni zúčastnění byli oceněni voňavou perníkovou medailí, kterou pro děti upekly a nazdobily paní kuchařky a paní školnice z MŠ Třebětínská. Všechny třídy si také odnesly památeční diplom. Celému tomuto krásnému sportovnímu dni přálo i počasí a my doufáme, že za tři roky bude přát i mateřské škole Čapkova, která převzala pomyslné žezlo a olympijskou vlajku a ujme se organizace v pořadí již 8. olympijských her mateřských škol v Letovicích                                                                                                                       Bc. Pavlína Jašková, DiS.

Příspěvek byl publikován v rubrice Fotogalerie. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.